Thông báo: TTV Online đóng thẻ Gate ...

25/11 Các Anh Hùng thân mến! TTV Online sẽ tiến hành sẽ đóng thẻ Gate. Thời gian: bắt đầu từ 00h00 ngày 25/11/2014...

Giang Hồ Hảo Hán 7 ...

27/11 Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp đạt đến mức Vàng nhất định sẽ nhận quà tương ứng....