Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ Ngày 27-09 ...

26/09 Thủy Hử Truyện xin thông báo đến các Anh Hùng vào lúc 03h00 đến 04h00 ngày 27/09/2014, Thủy Hử Truyện sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để nâng cấp hệ thống....

Thiên Trường Địa Cửu ...

01/10 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng tích lũy nạp đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng....