Tung Hoành Lương Sơn 1 ...

16/08 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng tích lũy nạp đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng....

Tung Hoành Lương Sơn 2 ...

21/08 Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp đạt đến mức Vàng nhất định sẽ nhận quà tương ứng....