Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ Ngày 01-08 ...

31/07 BẢO TRÌ TOÀN BỘ MÁY CHỦ THỦY HỬ TRUYỆN Thời gian: từ 14h00 đến 15h00 ngày 01/08/2014...

Event Thiên Địa Huyền Môn ...

17/04 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng nạp thẻ đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng...