Sự Kiện Cuồng Phong Bạo Vũ 2 ...

21/07 Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp đạt đến mức Vàng nhất định sẽ nhận quà tương ứng....

Event Thiên Địa Huyền Môn ...

17/04 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng nạp thẻ đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng...