Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ Ngày 1-09 ...

31/08 Các Anh Hùng Hào Kiệt thân mến! Thủy Hử Truyện xin thông báo đến các anh hùng vào lúc 13h00 – 14h00 ngày 1/09/2014....

Tung Hoành Lương Sơn 4 ...

31/08 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng tích lũy nạp đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng....