Thống Báo Thẻ Nạp Mới ...

22/04 Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng của Quý khách hàng, từ ngày 28/04/2014,...

Liên Đấu Server Lần 3 ...

20/10 Đấu liên server, phần thưởng hấp dẫn, những trận đấu nảy lửa....