Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ Ngày 27-09 ...

26/09 Thủy Hử Truyện xin thông báo đến các Anh Hùng vào lúc 03h00 đến 04h00 ngày 27/09/2014, Thủy Hử Truyện sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để nâng cấp hệ thống....

Quân Tử Chi Giao 3 ...

26/09 Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp đạt đến mức Vàng nhất định sẽ nhận quà tương ứng....