Giang Hồ Hảo Hán 6 ...

21/11 Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp đạt đến mức Vàng nhất định sẽ nhận quà tương ứng....

Giang Hồ Hảo Hán 2 ...

03/11 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng tích lũy nạp đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng....