Bảo Trì Liên Thông Máy Chủ Ngày 24/10 ...

23/10 Thủy Hử xin thông báo đến các Anh Hùng vào lúc 03h00 đến 04h00 ngày 24/10/2014,...

Nhất Thống Giang Sơn 1 ...

16/10 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng tích lũy nạp đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng. ...