Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ Ngày 1-09 ...

31/08 Các Anh Hùng Hào Kiệt thân mến! Thủy Hử Truyện xin thông báo đến các anh hùng vào lúc 13h00 – 14h00 ngày 1/09/2014....

Đại Lễ Quốc Khánh ...

02/09 Hấp dẫn bất ngờ không thể bỏ lỡ......