Event Thiên Địa Huyền Môn ...

17/04 Trong thời gian sự kiện, Anh hùng nạp thẻ đạt yêu cầu nhất định sẽ nhận phần thưởng tương ứng...

Liên Đấu Server Lần 3 ...

20/10 Đấu liên server, phần thưởng hấp dẫn, những trận đấu nảy lửa....